Doprava a platba

Doprava

Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

 • a) osobný odber u predávajúceho
 • b) doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

a) Osobný odber u predávajúceho

 • objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho
 • objednaný tovar, ktorý nie je skladom a tovar na objednávku si môže kupujúci vyzdvihnúť na základe dohody s predávajúcim v predajni predávajúceho v dohodnutom čase.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke alebo dobierkou kuriérom podľa spôsobu uvedeného v objednávke.

V prípade nevyzdvihnutia tovaru vyrobeného na objednávku kupujúcim do 10 dní od oznámenia (emailom, telefonicky) vzniká právo účtovať kúpnu cenu a skladné vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí okrem kúpnej ceny i skladné.

b) Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti :

 • Kupujúci si pri objednaní volí spôsob dopravy. Predávajúci po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu cenu dopravy pre objednaný tovar. Po písomnom potvrdení ceny dopravy kupujúcim sa objednávka stáva záväznou.
 • Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou. Súčasťou dodávky nie je inštalácia a vynáška tovaru. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kuriérska spoločnosť vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Tovar skladom:

 • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar ktorý je skladom kupujúcemu do 3-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim.

Tovar na objednávku:

 • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, objednaný tovar, ktorý nie je skladom bude kupujúcemu doručený do 28 pracovných dní odo dňa obdržania záväznej objednávky od kupujúceho.Presná doba dodania bude kupujúcemu oznámena po upresnení lehoty výrobcom.Lehota dodania bude oznámena kupujúcemu a výroba bude objednaná až po
  potvrdení súhlasu s lehotou kupujúcim.

Platba

Spôsob platby si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov platby:

 1. dobierka (v hotovosti)
 2. priama platba pri osobnom odbere v predajni

Dobierka (v hotovosti)
Platbu uskutoční kupujúci v hotovosti (priamo kuriérovi) pri dodaní tovaru. Spolu s objednaným tovarom bude kupujúcemu doručený aj originál potvredia o platbe./faktúra,blok o zaplatení/

Prevodný príkaz (predfaktúra)
 

Tovar na objednávku:

 • vyžaduje sa platba prostredníctvom predfaktúry

Upozornenie: v prípade prevodu platby zo zahraničia znáša všetky bankové poplatky kupujúci.
„OUR“ - všetky poplatky (banky platiteľa, banky príjemcu, ostatných korešpondentných bánk) znáša kupujúci - platiteľ

 

Doprava vozidlom predávajúceho.

Pri väčšom odbere tovaru je možnosť po vzájomnom dohovore doprava vozidlom predávajúceho,

pričom cena dopravy závisi od vzdialenosti,množstva tovaru a dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

V PRÍPADE OTÁZOK KONTAKTUJTE PREDÁVAJÚCEHO (V SEKCII KONTAKT).